Lans Stroeve
 
categorie

Stedenbouw • Monumenten • Architectuur • Architectuurbeleid • Kunst

Blad voor de rijkshuisvesting

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

 

Lans Stroeve was medewerker aan nummers 01 t/m 09, 2001 - 2003

Interviews met beeldend kunstenaars en soms een gedicht:

 

01 Joep van Lieshout

02 Pieter Laurens Mol

03 Atelier de Haagse School

04 Wim Caus

05 John Körmeling

06 Mathieu Bruls en Fransje Killaars

07 Peter Luining

08 Haags Preventieproject; o.a. Mauritshuis, Bredius, Koninklijk Huisarchief

09 Baukje Trenning

 

zie verder onder 'over kunst' op deze website

--Lans Stroeve